BINARY_FILE_SIGNATURE_LEN linia 80, TSInfoConsts.pp

const BINARY_FILE_SIGNATURE_LEN = Length(BINARY_FILE_SIGNATURE);

Stała zawierająca długość sygnatury binarnego pliku TreeStructInfo.

Przechowuje liczbę typu Integer, określającą liczbę bajtów łańcucha znaków sygnatury binarnego pliku TreeStructInfo, która przechowywana jest w stałej BINARY_FILE_SIGNATURE.

copyright © furious programming 2013—2018