BINARY_FILE_SIGNATURE linia 66, TSInfoConsts.pp

const BINARY_FILE_SIGNATURE = 'TREESTRUCTINFO';

Stała określająca sygnaturę pliku w formie binarnej.

Zawiera łańcuch znaków, służący do walidacji typu pliku źródłowego w procesie deserializacji drzewa, a także przy binarnej serializacji drzewa. Długość sygnatury określa stała BINARY_FILE_SIGNATURE_LEN.

Stała wykorzystywana jest w metodach ReadHeader i WriteHeader.

copyright © furious programming 2013—2018