CAPITAL_LETTERS linia 110, TSInfoConsts.pp

const CAPITAL_LETTERS: set of Char = ['A' .. 'Z'];

Stała przechowująca zbiór znaków odpowiednich dla wielkich liter.

Wykorzystywana jest jedynie w metodach służących do konwersji ciągów znaków na wartości logiczne (ValueToBoolean), liczby całkowite lub zmiennoprzecinkowe (ValueToInteger oraz ValueToFloat).

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018