COMMENT_PREFIX linia 77, TSInfoConsts.pp

const COMMENT_PREFIX = '::';

Stała określająca prefiks poprzedzający wartość komentarza.

Długość prefiksu przechowywana jest w stałej COMMENT_PREFIX_LEN.

copyright © furious programming 2013—2018