DATE_TIME_FORMAT_CHARS linia 157, TSInfoConsts.pp

const DATE_TIME_FORMAT_CHARS: set of Char = ['Y', 'M', 'D', 'H', 'N', 'S', 'Z', 'A'];

Stała zawierająca zbiór znaków, służących do budowy maski daty i czasu.

Znaki zawarte w tym zbiorze służą do oznaczenia miejsc w wejściowym lub wyjściowym łańcuchu znaków, w którym będą lub są wstawione wartości poszczególnych składowych daty i czasu, takich jak dzień, miesiąc czy rok, a także do określenia formatu godziny.

znak określa
'Y' format roku
'M' format miesiąca
'D' format dnia
'H' format godziny
'N' format minuty
'S' format sekundy
'Z' format milisekundy
'A' 12-godzinny format zegara

Zbiór wykorzystywany w metodach DateTimeToValue i ValueToDateTime.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018