DATE_TIME_PLAIN_TEXT_CHARS linia 159, TSInfoConsts.pp

const DATE_TIME_PLAIN_TEXT_CHARS: set of Char = ['''', '"'];

Stała zawierająca zbiór znaków, służących do budowy maski daty i czasu.

Znaki zawarte w tym zbiorze służą do oznaczenia miejsc w wejściowym lub wyjściowym łańcuchu znaków, w którym będą lub są wstawione łańcuchy zwykłego tekstu. Łańcuchy te będą pomijane podczas sprawdzania znaków maski i budowania łańcucha wyjściowego, lub podczas wyodrębniania składowych daty i czasu z łańcucha wejściowego.

Zbiór ten wykorzystywany jest w metodach DateTimeToValue i ValueToDateTime.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018