DATE_TIME_SEPARATOR_CHARS linia 158, TSInfoConsts.pp

const DATE_TIME_SEPARATOR_CHARS: set of Char = ['.', '-', '/', ':'];

Stała zawierająca zbiór znaków, służących do budowy maski daty i czasu.

Znaki zawarte w tym zbiorze służą do oznaczenia miejsc w wejściowym lub wyjściowym łańcuchu znaków, w którym będą lub są wstawione znaki separatorów składowych daty lub czasu, pobrane z odpowiednich pól struktury typu TFormatSettings.

znak określa
'.' separatory składowych daty
'-'
'/'
':' separator składowych czasu

Zbiór wykorzystywany jest w metodach DateTimeToValue i ValueToDateTime.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018