EM_ATTRIBUTE_NOT_EXISTS linia 185, TSInfoConsts.pp

const EM_ATTRIBUTE_NOT_EXISTS = 'attribute "%s" not exists';

Stała przechowująca treść wyjątku tworzonego po nieodnalezieniu atrybutu.

Wykorzystywana przez jedną z przeładowanych procedur ThrowException, wywoływaną m.in. w metodzie RenameAttribute, gdy szukany atrybut o podanej nazwie nie istnieje w danym węźle.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018