EM_CANNOT_OPEN_NODE linia 187, TSInfoConsts.pp

const EM_CANNOT_OPEN_NODE = 'cannot open a node under "%s" path';

Stała zawierająca treść wyjątku wywoływanego po nieudanej próbie otwarcia węzła.

Używana jest przez jedną z przeładowanych procedur ThrowException, wywoływaną jedynie w metodzie OpenChildNode.

copyright © furious programming 2013—2018