EM_INCORRECT_IDENTIFIER_CHARACTER linia 172, TSInfoConsts.pp

const EM_INCORRECT_IDENTIFIER_CHARACTER = 'identifier contains incorrect character "%s", code "%d"';

Stała zawierająca treść wyjątku tworzonego po wykryciu niedopuszczalnego znaku w identyfikatorze.

Wykorzystywana jest przez jedną z przeładowanych procedur ThrowException, wywoływaną w funkcji ValidIdentifier do zgłoszenia wyjątku, jeśli w ciągu identyfikatora znajduje się co najmniej jeden ze znaków ze zbioru znaków niedozwolonych, przechowywanego w stałej INVALID_IDENT_CHARS.

copyright © furious programming 2013—2018