EM_INVALID_BINARY_FILE linia 195, TSInfoConsts.pp

const EM_INVALID_BINARY_FILE = 'invalid TreeStructInfo binary file';

Stała przechowująca treść wyjątku wywoływanego przy rozpoznaniu błędnego formatu danych w pliku binarnym.

Używana jest przez jedną z przeładowanych procedur ThrowException, wywoływaną jedynie w metodzie ReadHeader.

copyright © furious programming 2013—2018