EM_INVALID_BUFFER_SIZE linia 193, TSInfoConsts.pp

const EM_INVALID_BUFFER_SIZE = 'size of buffer is too large (maximum acceptable: %d bytes)';

Stała zawierająca treść wyjątku tworzonego po wykryciu niepoprawnego rozmiaru danych bufora.

Używana jest przez jedną z przeładowanych procedur ThrowException, wywoływaną jedynie w metodzie WriteBuffer.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018