EM_INVALID_FORMAT_VERSION linia 176, TSInfoConsts.pp

const EM_INVALID_FORMAT_VERSION = '"%s" is not a valid format version';

Stała zawierająca treść wyjątku wywoływanego po wykryciu wersji formatu w niepoprawnej formie.

Wykorzystywana przez jedną z przeładowanych procedur ThrowException, wywoływaną jedynie w metodzie ProcessTreeHeader.

copyright © furious programming 2013—2018