EM_INVALID_SOURCE_LINE linia 194, TSInfoConsts.pp

const EM_INVALID_SOURCE_LINE = 'invalid source line: "%s"';

Stała zawierająca treść wyjątku wywoływanego po wykryciu niepoprawnej linii w liście źródłowej.

Używana jest przez jedną z przeładowanych procedur ThrowException, wywoływaną głównie w metodach ProcessMainPart i ProcessReferencingPart, ale także w metodzie FillRefChildNode.

copyright © furious programming 2013—2018