EM_INVALID_STREAM_SIZE linia 192, TSInfoConsts.pp

const EM_INVALID_STREAM_SIZE = 'size of stream is too large (maximum acceptable: %d bytes)';

Stała przechowująca treść wyjątku wywoływanego po wykryciu niepoprawnego rozmiaru danych strumienia.

Używana jest przez jedną z przeładowanych procedur ThrowException, wywoływaną jedynie w metodzie WriteStream.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018