EM_INVALID_TREE_HEADER_COMPONENT_COUNT linia 174, TSInfoConsts.pp

const EM_INVALID_TREE_HEADER_COMPONENT_COUNT = '"%d" is not a valid tree header component count';

Stała zawierająca treść wyjątku rzucanego po wykryciu nieprawidłowej liczby składowych nagłówka w pliku tekstowym.

Wykorzystywana przez jedną z przeładowanych procedur ThrowException, wywoływaną jedynie w metodzie ProcessTreeHeader.

copyright © furious programming 2013—2018