EM_MISSING_END_TREE_LINE linia 188, TSInfoConsts.pp

const EM_MISSING_END_TREE_LINE = 'end tree line not found';

Stała przechowująca treść wyjątku wywoływanego po nieznalezieniu linii końca ciała drzewa.

Używana jest przez jedną z przeładowanych procedur ThrowException, wywoływaną jedynie w metodzie DetermineLineIndexes.

copyright © furious programming 2013—2018