EM_MISSING_REF_ATTR_DEFINITION linia 189, TSInfoConsts.pp

const EM_MISSING_REF_ATTR_DEFINITION = 'definition of attribute "%s: not found';

Stała zawierająca treść wyjątku tworzonego po nieodnalezieniu definicji referencjonowanego atrybutu.

Używana jest przez jedną z przeładowanych procedur ThrowException, wywoływaną jedynie w metodzie FillRefAttribute.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018