EM_MISSING_REF_NODE_DEFINITION linia 190, TSInfoConsts.pp

const EM_MISSING_REF_NODE_DEFINITION = 'definition of child node "%s" not found';

Stała zawierająca treść wyjątku rzucanego po nieodnalezieniu definicji referencjonowanego węzła potomnego.

Używana jest przez jedną z przeładowanych procedur ThrowException, wywoływaną jedynie w metodzie FillRefChildNode.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018