EM_MISSING_TREE_HEADER linia 173, TSInfoConsts.pp

const EM_MISSING_TREE_HEADER = 'tree header not found';

Stała przechowująca treść wyjątku wywoływanego po nieznalezieniu linii nagłówka drzewa.

Wykorzystywana przez jedną z przeładowanych procedur ThrowException, wywoływaną jedynie w metodzie ProcessTreeHeader.

copyright © furious programming 2013—2018