EM_READ_ONLY_MODE_VIOLATION linia 191, TSInfoConsts.pp

const EM_READ_ONLY_MODE_VIOLATION = 'cannot make modifications in read-only mode';

Stała przechowująca treść wyjątku tworzonego podczas próby zapisu danych w trybie tylko do odczytu.

Używana jest przez jedną z przeładowanych procedur ThrowException, wywoływaną w dużej części metod z klas TSimpleTSInfoTree oraz TTSInfoTree, w których dokonywane są modyfikacje zawartości drzewa.

copyright © furious programming 2013—2018