EM_ROOT_NODE_GO_TO_PARENT linia 184, TSInfoConsts.pp

const EM_ROOT_NODE_GO_TO_PARENT = 'cannot go to parent node of root node of main tree';

Stała zawierająca treść wyjątku wywoływanego podczas próby przejścia do węzła-rodzica z głównego węzła drzewa.

Używana jest przez jedną z przeładowanych procedur ThrowException, wywoływaną jedynie w metodzie GoToParentNode.

copyright © furious programming 2013—2018