EM_ROOT_NODE_REMOVE linia 179, TSInfoConsts.pp

const EM_ROOT_NODE_REMOVE = 'cannot remove a root node';

Stała posiadająca treść wyjątku wywoływanego przy próbie usunięcia głównego węzła drzewa.

Wykorzystywana przez jedną z przeładowanych procedur ThrowException, wywoływaną jedynie w metodzie RemoveChildNode.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018