EM_ROOT_NODE_RENAME linia 178, TSInfoConsts.pp

const EM_ROOT_NODE_RENAME = 'cannot set a root node name';

Stała przechowująca treść wyjątku tworzonego przy próbie zmiany nazwy głównego węzła drzewa.

Wykorzystywana przez jedną z przeładowanych procedur ThrowException, wywoływaną jedynie w metodzie RenameChildNode.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018