EM_ROOT_NODE_SET_REFERENCE linia 182, TSInfoConsts.pp

const EM_ROOT_NODE_SET_REFERENCE = 'cannot set a root node reference state';

Stała przechowująca treść wyjątku wywoływanego podczas próby zmiany stanu referencjonowania węzła głównego.

Wykorzystywana przez jedną z przeładowanych procedur ThrowException, wywoływaną jedynie w metodzie SetChildNodeReference.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018