EM_UNSUPPORTED_FORMAT_VERSION linia 177, TSInfoConsts.pp

const EM_UNSUPPORTED_FORMAT_VERSION = 'format in version "%s" is not supported';

Stała przechowująca treść wyjątku tworzonego po wykryciu nieobsługiwanej wersji formatu TreeStructInfo.

Wykorzystywana przez jedną z przeładowanych procedur ThrowException, wywoływaną jedynie w metodzie IsFormatVersionValue. Służy do zgłoszenia wyjątku, jeśli główny numer wersji formatu jest różny od wartości stałej SUPPORTED_FORMAT_VERSION_MAJOR.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018