FLOAT_FORMATS linia 144—148, TSInfoConsts.pp

const
  FLOAT_FORMATS: array [TFormatFloat] of TFloatFormat = (
    TFloatFormat.ffGeneral, TFloatFormat.ffGeneral,
    TFloatFormat.ffExponent, TFloatFormat.ffExponent,
    TFloatFormat.ffNumber, TFloatFormat.ffNumber
  );

Stała zawierająca macierz typów wyliczeniowych TFloatFormat, określających format liczby po konwersji na łańcuch znaków.

format odpowiednik typu TFloatFormat
ffUnsignedGeneral ffGeneral
ffSignedGeneral ffGeneral
ffUnsignedExponent ffExponent
ffSignedExponent ffExponent
ffUnsignedNumber ffNumber
ffSignedNumber ffNumber

Macierz indeksowana jest typem TFormatFloat, wykorzystywana jedynie w metodzie FloatToValue.

Macierz nie zawiera odpowiedników dla typu Currency — do tego celu przewidziana jest metoda CurrencyToValue.
copyright © furious programming 2013—2018