HEX_LETTERS linia 111, TSInfoConsts.pp

const HEX_LETTERS: set of Char = ['A' .. 'F'];

Stała zawierająca zbiór znaków odpowiednich dla liter heksadecymalnych.

Zbiór ten wykorzystywany jest jedynie w metodzie ValueToBuffer, konwertującej ciąg znaków na dowolny bufor danych.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018