IDENTS_DELIMITER linia 57, TSInfoConsts.pp

const IDENTS_DELIMITER = '\';

Stała określająca znak separatora identyfikatorów.

Zawiera znak oznaczający separator identyfikatorów w ścieżce do atrybutu lub węzła. Stała ta wykorzystywana jest w wielu uniwersalnych funkcjach z modułu TSInfoUtils.

copyright © furious programming 2013—2018