INDENT_CHAR linia 60, TSInfoConsts.pp

const INDENT_CHAR = #32;

Stała określająca domyślny znak wcięcia.

Zawiera znak, z którego budowane są wcięcia poszczególnych linii w procesie generowania wyjścia tekstowego. Głębokość pojedynczego wcięcia określa stała INDENT_SIZE.

Stała wykorzystywana w kilku metodach klas TTSInfoTextInputReader oraz TTSInfoTextOutputWriter.

copyright © furious programming 2013—2018