INTEGER_MIN_LENGTHS linia 141, TSInfoConsts.pp

const INTEGER_MIN_LENGTHS: array [TFormatInteger] of UInt32 = (0, 0, 2, 2, 4);

Stała zawierająca macierz liczb, określających domyślne minimalne długości przekonwertowanych liczb na ciągi znaków.

format system liczbowy minimalna długość
fiUnsignedDecimal decymalny bez znaku -
fiSignedDecimal decymalny ze znakiem -
fiHexadecimal heksadecymalny 2
fiOctal oktalny 2
fiBinary binarny 4

Macierz indeksowana jest typem wyliczeniowym TFormatInteger, wykorzystywana tylko w metodzie IntegerToValue.

Dwa pierwsze pola macierzy są nieistotne, dlatego że nie są wykorzystywane do konwersji liczby w systemie decymalnym.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018