INTEGER_PASCAL_SYSTEM_PREFIXES linia 140, TSInfoConsts.pp

const INTEGER_PASCAL_SYSTEM_PREFIXES: array [TFormatInteger] of Char = (#0, #0, '$', '&', '%');

Stała zawierająca macierz łańcuchów znaków, jako pascalowskich prefiksów systemów liczbowych.

format system liczbowy prefiks
fiUnsignedDecimal decymalny bez znaku -
fiSignedDecimal decymalny ze znakiem -
fiHexadecimal heksadecymalny '$'
fiOctal oktalny '&'
fiBinary binarny '%'

Macierz indeksowana jest typem wyliczeniowym TFormatInteger, wykorzystywana w metodach ValueToInteger i ValueToPoint.

Dwa pierwsze pola macierzy są nieistotne, dlatego że macierz ta nie jest wykorzystywana podczas konwersji liczby w systemie decymalnym (system decymalny nie posiada prefiksu).

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018