INTEGER_UNIVERSAL_SYSTEM_PREFIXES linia 139, TSInfoConsts.pp

const INTEGER_UNIVERSAL_SYSTEM_PREFIXES: array [TFormatInteger] of String = (#0, #0, '0x', '0o', '0b');

Macierz zawierająca prefiksy systemów liczbowych w postaci uniwersalnej.

format system liczbowy prefiks
fiUnsignedDecimal decymalny bez znaku -
fiSignedDecimal decymalny ze znakiem -
fiHexadecimal heksadecymalny '0x'
fiOctal oktalny '0o'
fiBinary binarny '0b'

Macierz indeksowana jest typem wyliczeniowym TFormatInteger, wykorzystywana tylko w metodzie IntegerToValue.

Pierwsze dwa pola macierzy są nieistotne, dlatego że macierz ta nie jest wykorzystywana podczas konwersji liczb w systemie decymalnym (system decymalny nie posiada prefiksu).

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018