KEYWORD_ATTRIBUTE_LEN_BY_REFERENCE linia 116—118, TSInfoConsts.pp

const
  KEYWORD_ATTRIBUTE_LEN_BY_REFERENCE: array [Boolean] of Integer = (
    KEYWORD_STD_ATTRIBUTE_LEN, KEYWORD_REF_ATTRIBUTE_LEN
  );

Macierz zawierająca długości słowa i frazy kluczowej według stanu referencjonowania atrybutu.

Stała ta służy do pobrania długości słowa kluczowego lub frazy kluczowej, stojących na początku deklaracji standardowego lub deklaracji i definicji referencjonowanego atrybutu, podczas przetwarzania źródła tekstowego w procesie deserializacji drzewa.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018