KEYWORD_REF_NODE linia 75, TSInfoConsts.pp

const KEYWORD_REF_NODE = 'ref node ';

Stała określająca frazę kluczową, poprzedzającą deklarację lub definicję referencjonowanego węzła.

Długość frazy kluczowej przechowywana jest w stałej KEYWORD_REF_NODE_LEN.

Wartość tej stałej zakończona jest znakiem o kodzie 0x20, dlatego że nazwa referencjonowanego węzła stojąca po tej frazie kluczowej musi być od niej oddzielona co najmniej jednym białym znakiem.
copyright © furious programming 2013—2018