KEYWORD_STD_NODE_END linia 73, TSInfoConsts.pp

const KEYWORD_STD_NODE_END = 'end node';

Stała zawierająca frazę kluczową, oznaczającą zakończenie ciała standardowego węzła.

Zawiera łańcuch służący do budowy linii zamykających ciało węzła potomnego. Długość frazy kluczowej przechowywana jest w stałej KEYWORD_STD_NODE_END_LEN.

copyright © furious programming 2013—2018