KEYWORD_TREE_END_LEN linia 84, TSInfoConsts.pp

const KEYWORD_TREE_END_LEN = Length(KEYWORD_TREE_END);

Stała zawierająca długość frazy kluczowej, zakańczającej główne ciało drzewa.

Fraza kluczowa, której długość przechowuje ta stała, zawarta jest w stałej KEYWORD_TREE_END.

copyright © furious programming 2013—2018