KEYWORD_TREE_END linia 70, TSInfoConsts.pp

const KEYWORD_TREE_END = 'end tree';

Stała przechowująca frazę kluczową, którą zakończone jest główne ciało drzewa.

Długość frazy kluczowej przechowywana jest w stałej KEYWORD_TREE_END_LEN.

copyright © furious programming 2013—2018