KEYWORD_TREE_NAME linia 69, TSInfoConsts.pp

const KEYWORD_TREE_NAME = 'name';

Stała określająca słowo kluczowe poprzedzające nazwę drzewa.

Zawiera łańcuch znaków wykorzystywany do budowy rozszerzonej wersji linii nagłówka drzewa w postaci tekstowej.

copyright © furious programming 2013—2018