MAX_BUFFER_SIZE linia 54, TSInfoConsts.pp

const MAX_BUFFER_SIZE = 2048;

Stała określająca maksymalny rozmiar zapisywanego bufora.

Zawiera liczbę typu Integer, oznaczającą maksymalny rozmiar bufora danych, zapisywanego jako wartość atrybutu. Rozmiar ten liczony jest w bajtach, więc maksymalny rozmiar bufora wynosi 2KiB.

Stała wykorzystywana jedynie w metodzie WriteBuffer.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018