MAX_STREAM_SIZE linia 53, TSInfoConsts.pp

const MAX_STREAM_SIZE = 2048;

Stała określająca maksymalny rozmiar zapisywanego strumienia.

Zawiera liczbę typu Integer, oznaczającą maksymalny rozmiar strumienia danych, zapisywanego jako wartość atrybutu. Rozmiar ten liczony jest w bajtach, więc maksymalny rozmiar strumienia wynosi 2KiB.

Stała wykorzystywana jedynie w metodzie WriteStream.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018