MIN_ATTRIBUTE_VALUE_LINE_LEN linia 99, TSInfoConsts.pp

const MIN_ATTRIBUTE_VALUE_LINE_LEN = 2;

Stała przechowująca minimalną długość linii kolejnej wartości atrybutu.

Linie o mniejszej długości niż wartość stałej, nie zawierają prawidłowego zapisu kolejnej (linii) wartości atrybutu.

copyright © furious programming 2013—2018