MIN_TREE_HEADER_LINE_LEN linia 93, TSInfoConsts.pp

const MIN_TREE_HEADER_LINE_LEN = TREE_HEADER_FORMAT_NAME_LEN + 1 + TREE_HEADER_FORMAT_VERSION_LEN + 1;

Stała określająca minimalną długość linii z zapisem nagłówka drzewa.

Linie o długości mniejszej niż wartość stałej, nie zawierają prawidłowo zapisanego nagłówka drzewa.

copyright © furious programming 2013—2018