NUMERICAL_SYSTEM_CHARS linia 112, TSInfoConsts.pp

const NUMERICAL_SYSTEM_CHARS: set of Char = ['x', 'o', 'b'];

Stała zawierająca znaki, z których budowane są prefiksy niedziesiętnych systemów liczbowych.

Zbiór ten wykorzystywany jest jedynie w metodach ValueToInteger oraz ValueToPoint, podczas konwersji ciągu znaków na odpowiednio na liczbę całkowitą lub współrzędne punktu.

copyright © furious programming 2013—2018