ONE_BLANK_VALUE_LINE_CHAR linia 62, TSInfoConsts.pp

const ONE_BLANK_VALUE_LINE_CHAR = #09;

Reprezentuje wartość pustej linii, po konwersji listy na łańcuch znaków.

Znak ten reprezentuje jedną pustą linię wchodzącą w skład wieloliniowej wartości atrybutu. Dzięki temu możliwe jest odróżnienie pustej wartości atrybutu od jednej pustej linii wartości wieloliniowej lub wielu wartości, zapisanych w pojedynczym atrybucie.

Wykorzystywana jest w procesach serializacji i deserializacji tekstowej, a także w uniwersalnych procedurach z modułu TSInfoUtils.

copyright © furious programming 2013—2018