PLUS_MINUS_CHARS linia 113, TSInfoConsts.pp

const PLUS_MINUS_CHARS: set of Char = ['+', '-'];

Stała przechowująca znaki plusa oraz minusa.

Stała ta wykorzystywana jest jedynie w metodzie ValueToFloat, podczas konwersji łańcucha znaków na liczbę zmiennoprzecinkową.

copyright © furious programming 2013—2018