POINT_SYSTEMS linia 162—164, TSInfoConsts.pp

const
  POINT_SYSTEMS: array [TFormatPoint] of TFormatInteger = (
    fiUnsignedDecimal, fiSignedDecimal, fiHexadecimal, fiOctal, fiBinary
  );

Macierz zawierająca formaty systemów liczbowych dla konwersji współrzędnych punktu na łańcuch znaków.

format system liczbowy współrzędnych odpowiednik typu TFormatInteger
fpUnsignedDecimal decymalny bez znaku fiUnsignedDecimal
fpSignedDecimal decymalny ze znakiem fiSignedDecimal
fpHexadecimal heksadecymalny fiHexadecimal
fpOctal oktalny fiOctal
fpBinary binarny fiBinary

Macierz indeksowana typem wyliczeniowym TFormatPoint, wykorzystywana jedynie w metodzie PointToValue.

copyright © furious programming 2013—2018