QUOTE_CHAR linia 59, TSInfoConsts.pp

const QUOTE_CHAR = '"';

Stała określająca znak cudzysłowu dla wartości.

Zawiera znak wykorzystywany w procesie zapisu drzewa do listy docelowej. Służy do budowy linii deklaracji standardowego atrybutu lub definicji atrybutu referencjonowanego, a także do budowy linii nagłówka drzewa.

Stała wykorzystywana w wielu metodach klas TTSInfoTextInputReader oraz TTSInfoTextOutputWriter. Znak ten znajduje się także zbiorze znaków niedozwolonych do użycia w identyfikatorach, przechowywanym w stałej INVALID_IDENT_CHARS.

copyright © furious programming 2013—2018