RENAMING_STEP_NUMERICAL_EQUIVALENTS linia 126, TSInfoConsts.pp

const RENAMING_STEP_NUMERICAL_EQUIVALENTS: array [TRenamingDirection] of Integer = (1, -1);

Macierz posiadająca liczby określające przyrost iteratora dla metod zmieniających nazwy elementów.

Wartość 1 oznacza, że numer w nazwach kolejnych modyfikowanych elementów będzie zwiększany o jeden, natomiast wartość -1 powoduje, że numer ten będzie malał.

Macierz ta wykorzystywana jest jedynie w metodach RenameAttributeTokens oraz RenameChildNodeTokens.

copyright © furious programming 2013—2018