SIGNED_INFINITY_VALUE linia 152, TSInfoConsts.pp

const SIGNED_INFINITY_VALUE = '+Inf';

Stała zawierająca łańcuch znaków, odpowiadający wartości nieskończoności dodatniej (ze znakiem).

Używana w metodach FloatToValue oraz ValueToFloat, do konwersji liczby zmiennoprzecinkowej na łańcuch znaków i odwrotnie.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018